Tandartsenpraktijk

 

 

 

 

 

      WIE ZIJN WIJ

  TARIEVEN

ZORGVERZEKERAAR

BEHANDELINGSTEAM

BEHANDELINGEN

  ROUTE

NIEUWE PATIËNT

TANDTECHNISCH LABORATORIUM

KLACHTEN

CONTACT
Prijslijst Dental Combinatie Rijssen

Ingangsdatum tarieven 01-01-2014
Deze prijzen gelden tot 31-12-2014

                  Klik hier om onze tarieven als PDF document te downloaden


 

Code Omschrijving Bedrag
   
  Verdoving
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 14,01
A15 Oppervlakte verdoving 7,28
  Consultatie en diagnostiek
C11 Periodieke controle 21,29
C13 Probleemgericht consult 21,29
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 100,86
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 56,04
C80 Mondzorg aan huis 16,81
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,83
C85 Weekendbehandeling 21,29
C86 Avondbehandeling 21,29
C87 Nachtbehandeling 21,29
C90 tijdseenh verz.afspr. 14,00
  Wortelkanaalbehandelingen
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 39,23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,82
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 100,86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 145,69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 190,52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 235,35
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,81
E31 Snij-/ hoektand 112,07
E32 Premolaar 156,90
E33 Molaar 201,73
E34 Aanbrengen retrograde vulling * 22,41
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 78,45
E37 Kijkoperatie 67,24
E40 Directe pulpa-overkapping 28,02
E42 Teruzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,21
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * 22,41
E44 Verwijderen spalk 5,60
E45 Aanbrengen rubberdam 11,21
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,02
E53 Verwijderen van wortelstift 39,23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 39,23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,02
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,83
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 78,45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 50,43
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * 42,03
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,83
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,83
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 56,04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,02
E85 Elektronische lengtebepaling 14,01
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 75,65
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 56,04
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,81
E97 Uitwendig bleken per kaak * 70,04
   
F121A Eerste consult 21,29
  Kaakgewrichttbehandelingen
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 140,09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 89,66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 61,64
G10 Niet-standaard beetregistratie 84,05
G11 Scharnierasbepaling 84,05
G12 Centrale relatiebepaling 78,45
G13 Protrale/laterale bepalingen 56,04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 504,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 28,02
G16 Therapeutische positiebepaling 28,02
G20 Beetregistatie intra-oraal 56,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * 56,04
G61 Instructie spieroefeningen 56,04
G62 Occlusale spalk * 151,30
G63 Respositiespalk * 224,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,02
G65 Indirect planmatig inslijpen * 308,20
G66 Biofeedbacktherapie 50,43
G67 Behandeling triggerpoint 61,64
G69 Opbeetplaat * 61,64
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 280,18
G72 Controlebezoek MRA 28,02
G73 Reparatie MRA met afdruk 44,83
  Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
H11 Trekken tand of kies 42,03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 31,38
H21 Kosten hechtmateriaal 5,93
H26 Hechten weke delen 61,64
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 67,24
H40 Corrigeren van vorm van kaak, per kaak 50,43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,62
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 67,24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 89,66
H44 Primaire antrumsluiting 61,64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 56,04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,81
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 78,45
H60 Marsupialisatie 78,45
H65 Primaire sluiting 151,30
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 78,45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 151,30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 106,47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 179,31
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 56,04
  Implantaten
J01 Initieel onderzoek implantologie 72,85
J02 Verlengd onderzoek implantologie 112,07
J03 Proefopstelling * 151,30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 50,43
J06 Vrijleggen foramen mentale 33,62
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond * 22,41
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * 268,97
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * 168,11
J11 Prepareren donorplaats 151,30
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * 162,50
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * 78,45
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * 95,26
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft * 95,26
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * 145,69
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * 67,24
J19 Toeslag esthetische zone 72,85
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * 218,54
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond * 78,45
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond * 128,88
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * 84,05
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * 28,02
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond * 50,43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 184,92
J27 Vervangen implantaat * 218,54
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 117,68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 56,04
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * 128,88
J40 Twee magneten/drukknoppen * 173,71
J41 Elke volgende magneet, drukknop * 39,23
J42 Staaf tussen twee implantaten * 229,75
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * 72,85
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * 28,02
J50 Boven- en onder klikgebit * 577,17
J51 Onder-klikgebit * 375,44
J52 Boven-klikgebit * 375,44
J53 Omvorming klikgebit * 112,07
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * 145,69
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * 168,11
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * 196,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 95,26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 123,28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 151,30
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 61,64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 100,86
J70 Opvullen zonder staafdemontage * 156,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * 196,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * 224,14
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 252,16
J74 Reparatie zonder staafdemontage * 61,64
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * 117,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * 145,69
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 173,71
J97 Overheadkosten implantaten 201,91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 114,27
  Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12,56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12,56
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 12,56
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 25,22
M10 Fluoridebehandeling, methode I 28,02
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,41
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek ** 16,81
M61 Mondbeschermer * 25,22
  Kunstgebitten
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * 39,23
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * 84,05
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * 56,04
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * 84,05
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 39,23
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * 16,81
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * 44,83
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * 84,05
P14 Individuele afdruk met randopbouw 61,64
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * 168,11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 61,64
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 56,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,81
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * 168,11
P25 Volledig kunstgebit onderkaak * 224,14
P27 Reoccluderen 56,04
P28 Naregistratie en remounten 56,04
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 44,83
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * 364,23
P31 Wortelkap met stift * 140,09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 84,05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 56,04
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * 229,75
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * 313,80
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,02
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,62
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 61,64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 84,05
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,01
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,62
P45 Noodkunstgebit * 112,07
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * 39,23
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * 84,05
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * 56,04
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * 84,05
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 39,23
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * 16,81
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * 44,83
P60 Uigebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,02
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage * 156,90
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * 44,83
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * 44,83
  Kronen en bruggen
R08 Eenvlaks composiet inlay * 67,24
R09 Tweevlaks composiet inlay * 128,88
R10 Drievlaks composiet inlay * 168,11
R11 Eenvlaksinlay * 100,86
R12 Tweevlaksinlay * 156,90
R13 Drievlaksinlay * 224,14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 28,02
R24 Kroon * 246,56
R28 Endokroon, indirect vervaardigd * 67,24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 56,04
R31 Opbouw plastisch materiaal 33,62
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * 56,04
R33 Gegoten opbouw, directe methode * 112,07
R40 Eerste brugtussendeel * 168,11
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * 84,05
R46 Brugverankering, per anker * 56,04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 140,09
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * 28,02
R55 Gipsslot met extra afdruk * 28,02
R60 Plakbrug zonder preparatie * 112,07
R61 Plakbrug met preparatie * 168,11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 39,23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,41
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 61,64
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 61,64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,41
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * 22,41
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 56,04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,02
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * 67,24
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * 112,07
R80 Temporaire, eerste voorziening * 28,02
R85 Temporaire, volgende voorziening * 11,21
  Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 148,49
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 162,50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 30,26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 22,41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 86,86
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 100,86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 78,45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 58,84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 113,19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 85,17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 150,74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 113,19
T57 Toepassing lokaal medicament 60,52
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 148,49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 162,50
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 182,12
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 280,18
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) 336,21
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 56,04
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 150,74
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 145,69
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 70,04
T80 Tandvleestransplantaat 120,48
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 98,06
T82 Tandvleescorrectie, per element 53,23
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 140,09
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * 336,21
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per * 112,07
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 182,12
T87 Kroonverlenging per element 182,12
T88 Kroonverlenging per sextant 336,21
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 56,04
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 150,74
T91 Pocketregistratie 33,62
T92 Parodontiumregistratie 67,24
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling ** 39,23
T94 Behandeling tandvleesabces 75,65
T95 (Draad)Spalk * 22,41
T96 Uitgebreide voedingsanalyse 56,04
  Uurtarieven
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten * 12,56
U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten * 150,74
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 183,60
  Vullingen
V11 Eénvlaksvulling amalgaam 22,41
V11 Eénvlaksvulling composiet 22,41
V11 Eénvlaksvulling glasionomeer 22,41
V12 Tweevlaksvulling amalgaam 36,42
V12 Tweevlaksvulling composiet 36,42
V12 Tweevlaksvulling glasionomeer 36,42
V13 Drievlaksvulling amalgaam 47,63
V13 Drievlaksvulling composiet 47,63
V13 Drievlaksvulling glasionomeer 47,63
V14 Kroon van plastisch materiaal amalgaam 67,24
V14 Kroon van plastisch materiaal composiet 67,24
V14 Kroon van plastisch materiaal glasionomeer 67,24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 67,24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling 11,21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling 22,41
V30 Fissuurlak, eerste element 25,22
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicamen 5,60
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,21
V60 Indirecte pulpa-overkapping 16,81
V70 Parapulpaire stift * 11,21
V80 Wortelkanaalstift * 19,61
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * 8,41
 

Maken en/ of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto 15,69
X10 bitewingfoto’s 15,69
X21 Kaakoverzichtsfoto 67,24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 67,24
X24 Schedelfoto 30,26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 134,49
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 56,04

Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden voor het toepassen van afwijkingen op de standaard prijs. Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst:Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk).

 


                                                                                                                        

     Dental Comb. B.V. Rijssen Vennekesgaarden 67 7462 TR Rijssen T +31 (0)548-520030 F +31 (0)548-515868                              E info@dentalcomb.nl
     Dental Comb. B.V. Hengelo Staringstraat 166 7552 LB Hengelo T +31 (0)74-2912153

KVK  060.78100

                                                     © Dental Combinatie B.V.